Impresszum

Üzemeltető: OTP Mobil Szolgáltató Kft.
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.
Cégjegyzékszám: 01-09-174466
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24386106-2-44
Tárhelyszolgáltató: Tárhely.Eu Kft., 1144 Budapest, Ormánság u. 4.

Etikai, jogsértés bejelentési tájékoztatás

Az OTP Mobil Kft. a Bejelentésekről szóló törvény (2023. évi XXV. törvény) hatálya alá tartozó belső visszaélés-bejelentési rendszert (Bejelentési rendszert) üzemeltet.

A Bejelentési rendszer célja, hogy lehetőséget biztosítson a Bejelentők számára a jogszabálysértések vagy az OTP Csoport Etikai Kódexe megsértésének, valamint a Bejelentésekről szóló törvény szerinti visszaéléseknek a bejelentésére. A Bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

Bejelentés tehető

  • levélben a Compliance Officernek címezve (1138 Budapest, Váci út . 135-139. B. ép. 5. em.)
  • e-mailben a [email protected] e-mail címen
  • személyesen munkaidőben (előzetesen e-mailen egyeztetett időpontban) a Compliance Officernél

Felhívjuk figyelmét, hogy a jogsértések, illetve etikai bejelentések fogadására biztosított vonal nem azonos az OTP Mobil ügyfélszolgálatával, amennyiben valamely termékkel/szolgáltatással kapcsolatban kíván észrevételt vagy panaszt tenni, akkor azt az ügyfélszolgálat elérhetőségein ([email protected], 0-24 órás telefonos elérhetőség: +36 1/20/30/70 3666 611, illetve a https://simple.hu/kapcsolat/ űrlap kitöltésével) teheti meg.

Az OTP Mobil működésében kiemelt jelentőségű az eredményesség és a hatékonyság növelése, a kockázatok kezelése, a maradéktalan megfelelés a külső előírásoknak. Ennek elősegítése érdekében az OTP Mobil Kft. vezetése kiemelten fontosnak tartja az egyértelmű, egységes etika szabályok alkalmazását. Az OTP Csoport nyomós érdekét védő magatartási szabályok az Etikai Kódexben és Partneri Etikai Kódexben találhatóak, mely alább érhetőek el:

A Bejelentések kezeléséhez kapcsolódó tájékoztatók:

Az OTP Mobil Kft., az OTP Csoport tagjaként elkötelezett jogszerű és etikus társasági kultúra mellett, mely biztosítja a Társaság hosszútávú prudens és etikus működését. Az OTP Mobil emellett elkötelezett az olyan szabályozási, végrehajtási és ellenőrzési rendszer kidolgozása, üzemeltetése és alkalmazása mellett, amely a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kritériumoknak és alapvető üzleti érdekeinek megfelelően biztosítja a banktitok, az értékpapírtitok, valamint a személyes adatok megőrzését, védelmét.

Az OTP Mobil működésében kiemelt jelentőségű az eredményesség és a hatékonyság növelése, a kockázatok kezelése, a maradéktalan megfelelés a külső előírásoknak. Ennek elősegítése érdekében az OTP Mobil Kft. vezetése kiemelten fontosnak tartja az egyértelmű, egységes etika szabályok alkalmazását. Az etikai tájékoztatás célja, hogy a Társasággal kapcsolatban állók számára világos és egyértelmű irányelveket, elvárásokat fogalmazzon meg az etikus üzleti működéssel kapcsolatban, a Társaság és az OTP Bankcsoport értékeinek védelme érdekében.